biadat

tidak bersifat kemasyarakatan (tidak suka bergaul dengan orang).

berkongsi