betis I

bahagian berisi di belakang kaki di bawah lutut (antara lutut dan buku lali);
buah ~ = jantung ~ = perut ~ daging di belakang tulang kering, anjing-anjing;
tulang ~ tulang kering (antara lutut dan kaki);
diberi ~, hendak paha (peribahasa) diberi sedikit, hendak banyak;

membetis berjalan kaki:
setiap hari dia ~ ke sekolah.

berkongsi