betara

1. [sastera lama] dewa:
dewa-dewa dan ~;

2. gelaran untuk dewa atau raja:
~ Bisnu;
~ Majapahit.

berkongsi