bestir

[Indonesia-Belanda], [bahasa percakapan] pimpinan (kesatuan dan lain-lain).

berkongsi