beset

[Jakarta] terkelupas (kulit);

membeset menguliti, mengelupas kulit.

berkongsi