bes I

(Kimia) sebatian yang bertindak balas dengan asid untuk membentuk garam dan air;
~ kuat bes yang tercerai sepenuhnya menjadi ion di dalam larutan;
~ lemah bes yang tercerai separa menjadi ion di dalam larutan.

berkongsi