bertuh

[Pulau Pinang] berlaga, berlanggar, bersentuh.

berkongsi