bertih II

bunga ~ sejenis tumbuhan (pokok memanjat), Antigonon spp.;
kayu ~
sejenis tumbuhan (pokok renek), seringan (laut), Dodonea viscosa.

berkongsi