bersit

= membersit terpersil keluar dengan tiba-tiba;

membersitkan menjadikan terpersil.

berkongsi