berokna

[Kelantan] serba tidak kena, bersalahan.

berkongsi