berlian

batu permata yang berkilau daripada karbon tulendalam bentuk hablur:
cincin~.

berkongsi