berko

[Indonesia] lampu basikal (bernyala kerana arus elektrik).

berkongsi