berit

[Kelantan] tidak mahu besar (tubuh kanak-kanak).

berkongsi