berida

tua (orang dan lain-lain):
dia bangsawan ~ yang tahu akan harga dirinya.

berkongsi