berhala

patung dewa-dewa;
menyembah ~ menyembah patung;

memberhalakan memuja, mendewakan:
kalau aku cintakan tanah air, maka bukanlah aku ~nya.

berkongsi