berepas

[Kelantan] bercerai (kanak-kanak dengan orang tua).

berkongsi