berentang

memberentang menyentak (supaya lepas), merentak;

memberentangkan
1. menyentakkan, merentakkan;

2. menghimpunkan segenap tenaga.

berkongsi