bereke

[Kelantan] bersama-sama (berjalan), turut serta.

berkongsi