berapa

1. (kata tanya) untuk menanyakan jumlah (besar, bilangan, harga, tinggi, dan lain-lain):
~ jumlahnya?;
~ harga buku itu?

2. sebanyak mana, sebesar apa (jumlahnya):
dia boleh mengambil hartaku ~ dia suka;

3. bagaimana, betapa:
tengoklah ~ berbahagianya mereka di sini;
~ pun
bagaimanapun, betapa pun;

4. = seberapa sekian (banyaknya), sebegitu (banyaknya):
tidak ~ lama.

berkongsi