berantakan

[Jawa] cerai-cerai, kacau, tidak teratur:
mejanya ~.

berkongsi