berani II

batu ~ = besi ~ besi yang mempunyai tenaga untuk menarik besi lain (mengandungi kuasa elektrik);

= semberani II.

berkongsi