berancai

terberancai cerai-berai, terbongkar (terombak):
basikal itu ~.

berkongsi