berambi

[Kelantan] berhati-hati, beringat-ingat, cermat, teliti.

berkongsi