beraksa I

= pokok ~ = kayu ~ sejenis pokok beringin;

= beksa, bereksa.

berkongsi