berabe

berabai [Indonesia] rumit, sukar (mengerjakan sesuatu dan lain-lain), berselok-belok.

berkongsi