bera I

1. merah yang agak hitam pada muka (kerana malu dan lain-lain);

2. malu, aib;

membera dengan muka yang merah (kerana malu dan lain-lain).

berkongsi