benzina

(Kimia) campuran hasil sulingan petroleum, yang mudah meruap dan mudah terbakar, digunakan terutamanya sebagai pelarut atau bahan api motor. beo (bo) = burung ~ sejenis burung yang dapat diajar bercakap beberapa perkataan, tiung;

membeo meniru perkataan (cakap) orang lain:
jangan engkau ~ orang sahaja;

pembeo orang yang membeo (meniru orang lain).

berkongsi