benum

membenum [Indonesia-Belanda], [bahasa percakapan] melantik (mengangkat) dalam sesuatu jabatan:
dibenum menjadi pegawai;

benuman
1. lantikan, pengangkatan;

2. orang yang dilantik.

berkongsi