bentrok

berbentrokan berlanggar, berselisih, bertengkar, bertentangan:
anak itu selalu ~ dengan abangnya;

membentrokkan
1. melanggarkan, menghantukkan, menumbukkan:
ia ~ keretanya pada tiang lampu;

2. membuat orang berselisih, melagakan, mengadudombakan:
~ anak dengan bapa;

bentrokan perselisihan, pertentangan, pertengkaran:
~ antara kedua-dua mereka itu sudah diselesaikan oleh orang tua mereka;

pembentrokan perihal membentrokkan.

berkongsi