bentara

1. [sastera lama] pesuruh raja (yang menyampaikan titah atau membawa alat kerajaan);
~ dewan pegawai yang ditugaskan untuk menunjukkan tempat kepada orang awam dalam dewan;
~ kanan bentara yang berdiri di kanan raja;
~ kiri bentara yang berdiri di kiri raja;
~ mahkamah pegawai yang ditugaskan untuk menunjukkan tempat kepada orang awam dalam mahkamah;

2. [Indonesia] pegawai tidak bertauliah (tentera).

berkongsi