benian I

= peti ~ sejenis peti (tempat menyimpan barang-barang berharga, pakaian);

banian.

berkongsi