bengkung II

kain pembebat perut (pinggang dan lain-lain):
perut hendaklah setiap hari diikat dengan ~;

berkongsi