benggal

~-benggil bengkak-bengkak, bincul-bincul, bincut-bincut;

benggil.

berkongsi