benet

bayonet;

berbenet mempunyai atau membawa benet:
dia ditahan oleh seorang polis hutan yang dilengkapi dengan senapang ~.

berkongsi