benderang II

= terang-~ sangat terang;
bulan ~ bulan terang;

membenderangi menerangi:
tugasmu yang sebenar ialah ~ alam buana ini.

berkongsi