bendasing

bahan dalam kuantiti yang kecil yang terdapat dalam bahan lain sehingga boleh menjejaskan mutu bahan yang lain itu:
sebarang ~ atau kekotoran akan merendahkan mutu getah yang dipasarkan.

berkongsi