bendahari

1. [sastera lama] orang yang memegang harta benda kerajaan;
penghulu ~ ketua bendahari;

2. pengurus wang kesatuan dan lain-lain.

berkongsi