belubur I

tempat menyimpan beras yang dianyam daripada daun sang (sejenis rumbia).

berkongsi