belok V

kelok, liku, bengkok, tidak lurus:
belang-~;

berbelok berkelok, berganti hala:
Basir melambatkan skuternya dan ~ ke pekarangan;

berbelok-belok
1. berkelok-kelok, berliku-liku:
jalan yang ~;

2. selalu berbelok:
dia turun bukit ~;

membelok menukar hala, memusing:
bas yang mereka tumpangi ~ masuk ke kampung;

membelokkan mengubah hala (haluan), mengelokkan:
dia ~ skuternya dan memberhentikannya di hadapan hotel;

belokan selekoh, kelok;

pembelokan
1. perihal atau perbuatan membelok(kan);

2. belokan, selekoh.

berkongsi