belinjo

[Indonesia]

1. belinjau;

2. [bahasa percakapan] peluru (senapang, pistol, dan lain-lain).

berkongsi