beli

membeli berjual ~ menjual dan membeli;

berbeli (dapat) dibeli, (dapat) dibayar, terbayar:
ikan juga tidak pernah ~;
ambil sajalah, tak usah ~;

berbeli-belian
1. saling membeli;

2. [arkaik] berbelanja:
~ di pasar;

membeli
1. memperoleh barang dengan membayar (harganya):
anak itu disuruhnya ~ kopi di kedai;

2. mencapai (memperoleh) sesuatu dengan usaha yang keras (dengan pengorbanan):
ijazah itu saya beli dengan usaha siang dan malam;
~-belah
membeli berbagai-bagai jenis barang;
alah (kalah) ~ menang memakai (peribahasa) barang yang baik memang mahal harganya tetapi lama dapat dipakai;
gajah lalu dibeli, kosa tidak terbeli (peribahasa) pekerjaan besar dapat dibuat, tetapi pekerjaan kecil untuk menjayakan pekerjaan besar itu tidak terbuat;
mahal dibeli, sukar dicari (peribahasa) benda yang tidak mudah didapat (jarang ada);

membelikan
1. membeli untuk:
ia jarang-jarang ~ isterinya barang perhiasan;

2. menggunakan wang untuk membeli sesuatu:
wang tiadalah banyak, saya hematkan dari sedikit ke sedikit, itulah yang dibelikan rumah;

terbeli
1. mampu (sanggup) membeli, sanggup dibeli;

2. tidak sengaja telah membeli sesuatu:
~ barang tiruan;

3. makan suap, menerima sogokan;

belian
1. benda yang sudah dibeli:
kita harus dapat menaksir berapa banyak barang dagangan patut dibeli untuk bulan depan, supaya ~ tidak berlebihan;
budak ~
hamba (yang dibeli);

2. = beli-belian [bahasa percakapan] membeli-beli, berbelanja;
harga ~ bayaran barang pada masa membeli;

pembelian
1. perihal (perbuatan) membeli:
pembicaraan mereka beralih kepada ~ tanah;
~ dapur gas;

2. benda yang dibeli:
tilam itu ~ ibunya;

pembeli
1. orang yang membeli:
ada ~ datang ke rumahnya untuk membeli sayur-sayuran;

2. alat (wang dan lain-lain) untuk membeli:
wang itu untuk ~ makanan.

berkongsi