belengset

terlipat keluar (pelupuk mata sebelah bawah).

berkongsi