belekek

[Jakarta] sejenis burung, berkek, burung rawa.

berkongsi