beleber

[Kelantan] merepek, berleter leber I.

berkongsi