belawak

[Kelantan] berdusta, berbohong;

lawak I.

berkongsi