belam III

[arkaik];

membelamkan memasukkan (menjejalkan dan lain-lain).

berkongsi