belaka

semuanya atau seluruhnya sekali (tidak ada kecualinya):
manusia di dalam hutan itu habis mati ~;
ia bercakap sangat manis, pada hal hanya cakap dusta ~.

berkongsi