beguri

[Kelantan], [Terrenganu] jualan (belian) yang pertama pada sesuatu hari.

berkongsi