begana I

[Jawa] sejenis nasi yang bercampur lauk-pauk.

berkongsi