becak I

1. bintik, rintik, kurik;

2. kotoran;

berbecak-becak
1. berbintik-bintik, berintik-rintik, berkurik-kurik:
bajunya ~;

2. kotor:
seluarnya ~ kena lumpur.

berkongsi